+49 351 494 35 00 athene@uzdresden.de
Tento projekt je podpořen:

ATHENE – zachraňme sýčka!

Evropský projekt v česko-německém pohraničí na záchranu vyhynutím ohroženého sýčka obecného (Athene noctua)

O lidech a sýčcích

Jak spolu dokáží žít člověk a sýček jsme zdokumentovali v nadčasovém kalendáři.

Mistr maskování

Sýček je menší jak holub. Ale nejen z tohoto důvodu jej jen tak nezahlédneme.

Hledá střechu nad hlavou

Tady se sýček cítí dobře. Dejte mu domov pomocí našich ATHENE-budek!

Tím to skončilo?

Kdepak! Projekt beží až do března 2020. Ale závěrečnou konferenci máme již za sebou. Informace naleznete zde: http://bit.ly/33HjcYe nebo nám napište.

váha v gramech

velikost v cm

budek v projektovém území

biotopů v naší péči v projektovém území

Popis projektu

 

Chceme napomoci návratu sýčka do Saska a posílit jeho populaci v Česku, a to řadou různých opatření:

1. Monitoring – kde vůbec sýčka najdeme?

2. Vyhledávání vhodných biotopů – kde bychom jej brzy mohli vídat?

3. Přeshraniční spolupráce – sýčka nezajímají státní hranice. I proto pracujeme na obou stranách česko-německé hranice.

4. Publicita – co děláme my, co můžete dělat vy a co můžeme udělat společně, abychom sýčkovi pomohli?

Pochopitelně nezůstáváme pouze u teorie: vyvěšováním budek aktivně vylepšujeme biotopy. Nebo poukazujeme, jak vy i my můžeme jednoduchým způsobem odstraňovat smrtelné pasti nejen pro sýčka, ale také pro další ptáky a menší živočichy.

Cíle
Cílem projektu je stabilizace a podpora dalšího šíření vyhynutím ohroženého sýčka obecného (Athene noctua) v česko-saském pohraničí.

Toho hodláme dosáhnout především monitoringem aktuálního stavu jeho rozšíření, velikosti populace, analýzou genetických vzorků a vyhodnocováním biotopů včetně hnízdních lokalit a potravinové nabídky.

Významnou součástí projektu je informování a osvěta veřejnosti.

Monitoring
Významnou součástí naší projektové práce je monitoring sýčka v projektovém území. Metodicky se již v jiných projektech osvědčila akustická provokace playbackem, který imituje hlas sýčka, a to především v podvečerních hodinách. Protože však v Sasku není sýček tolik rozšířen, je potřeba pečlivě vytipovat místa, kde jeho hlas přehrajeme. Tento výběr vychází z pozorování, a to i ze  záznamů v minulosti, jakož také ze znalosti biotopových nároků sýčka.

Genetika
V rámci projektu ATHENE chceme získat také informace o populační struktuře zdejších sýčků.

Díky genetickým šetřením jednotlivých jedinců sýčka můžeme získat informace, zda a jak jsou mezi sebou příbuzensky propojeni nebo zda existuje jejich vývoj nebo pohyb určitým směrem. Taktéž by se mělo vyzkoumat, jestli jsou saští sýčkové nějak geneticky příbuzní s českými sýčky, nebo spíše s jinými německými populacemi sýčka.

Výsledky by také měly říci, jestli z důvodu prostorového odloučení populací existuje v jejich rámci nebezpečí páření mezi příbuznými jedinci.

To vše chceme zjistit sběrem genetického materiálu, jako je peří nebo kousky tkání, který se pak zkoumá v laboratoři. Vzorky jsou zvířatům odebírány neinvazivními metodami, takže nepřivodí sýčkům žádnou újmu.

Partneři
Umweltzentrum Drážďany v roli lead-partnera v rámci projektu spolupracuje s několika českými partnery. Konkrétně se jedná o Českou společnost ornitologickou, Muzeum města Ústí nad Labem a Ústav biologie obratlovců AV ČR.

Projektoví partneři spolu úzce spolupracují, pravidelně se setkávají na pracovních jednáních a jejich odborníci si intenzivně vyměňují zkušenosti. Workshopy a další akce projektu se konají na obou stranách hranice a jejich cílem je i získat další lidi pro toto téma.

Odkazy na české projektové partnery:

Dotace
Projekt je podpořen Evropskou unií v rámci Programu spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020. Projekt běží do konce března 2020.

 Odkaz na dotační program:

Kontakt
Pokud máte dotazy k sýčkovi nebo máte zájem o další informace k projektu, neváhejte a kontaktujte nás:

Uwe Bartling – realizace projektu
+49 351 4943570
uwe.bartling@uzdresden.de

David Maurer – organizace projektu
+49 351 4943571
david.maurer@uzdresden.de

 

Nebezpečí – nejen pro sýčka

Nádrže na vodu
Zahradní rybníčky, bazény nebo nádrže na vodu zpříjemňují jistě pobyt venku & na zahradě, ale mohou být i nebezpečné. Jejich hladké, kluzké stěny se rychle mohou stát smrtelnou pastí pro ptáky, žáby, hmyz i domácí mazlíčky. A to především v letních měsících, kdy se tyto zdroje vody stávají i pro živočichy místem osvěžení a napití. Jak tato místa zabezpečit pro všechny návštěvníky, je poměrně snadné.
Silniční doprava
Je téměř nemožné říci přesné číslo, kolik ptáků skutečně zahyne kvůli silniční dopravě. Ale velký počet mrtvých ptáků, které lze spatřit na a u silnic, mluví sám za sebe – je jich (až) moc.

Největší počet obětí mají synantropní druhy, jako např. kos nebo červenka. Sýček, který také spadá mezi synantropní druhy, je proto ohrožen hned dvakrát. Jeho již beztak nízké stavy jsou dále redukovány silniční dopravou.

 Příčinou mnoha případů úmrtí je skutečnost, že se ptáci – i když někdy nedobrovolně – stále více zdržují v blízkosti silnic. Jejich krajnice lákají ptáky, neboť jsou z jejich pohledu optimálně posekány a jsou poměrně vysoce druhově rozmanité. A hlavně je zde dostatečná nabídka potravy.

Predátoři
Mezi nepřátele sýčka patří především kuna a kočky, které se snaží proniknout do budek nebo hnízdních dutin. Po sýčkovi jako zdroji potravy však koukají také draví ptáci, především pak větší sovy, jako např. výr velký, krahujec nebo jestřáb.

A v neposlední řadě sýčka ohrožuje také člověk. Masivní ztráta lokalit vhodných pro sýčka je silně propojena s lidskými aktivitami, které tak přispěly k silné redukci jeho populace.

Praktická doporučení – jak pomoci sýčkovi

Past nalezena, past odstraněna
Mnoho sýčků zahyne každý rok v sudech, vodních nádržích nebo ve svisle stojících rourách, komínech nebo do země ústících okapech. Tato nebezpečí nelze úplně eliminovat, ale lze je redukovat:

Nechte v otevřených nádržích na vodu plavat plovák, na kterém se sýček může zachránit nebo upevněte na okraj sudu drátěné pletivo, díky kterému se sýček může vyškrabat ven ze sudu. Pletivo by mělo být dostatečně hluboko, aby pokrývalo výkyvy a pohyby vody.

Svisle stojící roury položte do vodorovné polohy nebo – pokud to není možné – zakryjte jejich horní vstup pletivem nebo dřevěnou deskou. Svislé okapy ústící do země lze opatřit mřížkou umístěnou v horním konci okapu.

Pásová seč na trávnících
Sýčkovi vyhovuje pestrá krajina s dostatečným množstvím krátkostébelných a na kořist bohatých biotopů, jakými jsou kosené louky či pastviny. Plošně krátce střižený trávník neposkytuje prakticky žádnou kořist nejen sýčkovi, ale také ostatním rostlinám a živočichům, protože ty zde nenajdou vhodné životní podmínky – schází zde úkryty pro malé savce nebo rostlinná potrava pro hmyz a červy.

Ideální je, pokud vaše louky a zahrady sečete pásovou sečí. Čím rozmanitěji, tím lépe. Při kosení Vašich zahrad či trávníků proto nechte na ploše také pás neposečené trávy, který může sloužit jako důležité stanoviště pro hmyz nebo drobné savce. Právě mozaikovitost biotopů poskytuje sýčkovi nejlepší životní podmínky.

Extenzivní pastva dobytka
Pastva hospodářského dobytka by neměla být intenzivní. Na pastvině by se vždy měly nacházet nedopasky s vyšší trávou, která může sloužit jako stanoviště pro kořist sýčků.
Sázení alejí a stromů
Výsadbou vhodných stromů, jako jsou např. staré ovocné odrůdy nebo ořešáky a duby, přinesete do krajiny pestrost a sýčkovi vhodné prostředí pro odpočinek i lov potravy.
Mrtvé dřevo: sesbírat, navrstvit, zachránit život
Nechte stát staré stromy a jejich torza. Stromové dutiny ve starých, odumírajících stromech poskytují vhodná stanoviště a hnízdiště.

Mnoha živočichům také pomůžete vytvořením hromad z mrtvého dřeva. Tyto jsou  vyhledávaným útočištěm, skrýší a hnízdem zároveň pro brouky, mravence, divoké včely. Větší hromady mrtvého dřeva vyhledávají jako přístřeší i ještěrky a ježci.

Úkol je tedy  skutečně „pro děti“ – zapojte proto děti nebo vnoučata!

Mnoho zdaru při pozorování!

Výroba a umístění ATHENE-budek
Na větších pastvinách, loukách a polích, na kterých se nenacházejí solitérní stromy nebo jiné vhodné posedy, můžete instalovat berličky ve tvaru T, které pomáhají nejen sýčkům k efektivnějšímu lovu potravy.

Bezpečná útočiště a hnízdiště pro sýčka vytvoříte také instalací vhodných budek na Vašem pozemku, budově, stodole či statku. Budky můžete u nás získat bezplatně.

Rádi Vám poradíme a pomůžeme při praktické realizaci.

Nemovitost pro mistry v létání

Návod pro samovýrobu.

Naše budky pro sýčka si můžete vyrobit i sami doma. K tomu potřebujete jen trošku řemeslné zručnosti a naše návody, které jsou k dispozici jako PDF ke stažení nebo v podobě velkého plakátu. A pokud tento plakát otočíte, bude se na Vás dívat sýček v nadživotní velikosti.

U každého druhy budky naleznete ke stažení detailní návod.

Fanouškům sýčka pošleme jeho plakát s návodem rádi poštou.

Typ 1 »August« - německý typ budky

Klasika – budka vhodná pro stromy i budovy s jasnou a jednoduchou výrobou.

Typ 2 »William« - anglický typ budky

Stavebně trošku komplikovanější a náročnější budka s využitím více materiálů. Vhodná výlučně pro budovy.

Typ 3 – »Klaas« - holandský typ budky

Jednoduchá výroba. Díky balkonku ale s větším komfortem pro sýčka. Instalace na stromy nebo budovy.

Typ 4 – » Groot « - stromový typ budky

Správná volba, pokud jsme se zaměřili na stromy. S integrovanou ochranou před kunou.

Sýček

základní údaje

Vzhled a rozpoznávací znaky
Sýček je drobná sovička. Samečci dosahují velikosti kosa, samičky velikosti hrdličky. Samec i samička se vyznačující velkou hlavou s plochým temenem, shora je tmavohnědě zbarvený s četnými světlými skvrnami, naspodu bělavý s tmavohnědými skvrnami a žlutýma očima. Jeho výskyt zjistíte zejména během jarních měsíců podle typického hlasu, kterým se samečkové vytrvale ozývají a který připomíná táhlé stoupající „půůůjď“.
Hnízdění
Sýčci hnízdí v dutinách stromů a budov. Kladení vajec začíná v dubnu. Průměrná snůška je složena z 3-5 vajec. Mladí sýčkové zůstávají asi 30-35 ve hnízdě a po 2-3 měsících opouštějí teritorium svých rodičů.
Prostředí
Sýčka obecného nalezneme v severní Africe a Euroasii. Ve střední Evropě se zabydlel ve starých sadech, výjimečně v kamenolomech a parcích. V současnosti pak většinově v okolí lidských sídel.

Největší ohrožení představuje pro sýčka mizení jeho přirozených biotopů. Přitom tyto biotopy, stejně jako naše malá sova s velkými oky, mají co nabídnout. Louka s ovocnými stromy, ovcemi a výhledem na Saské nebo České Švýcarsko – to v mnohým z nás vyvolá jistě vzpomínky na poslední dovolenkovou túru nebo pocit domova. Takže když ochráníme takovoutu krajinu, přispějeme současně i k ochraně sýčka a zároveň nabídneme turistům i domácím krásná místa pro život, rekreaci a snění! Tak proč se do toho nepustit?

Potrava
Sýček vylétá na lov většinou už za šera a rád vysedává na vyvýšených místech, ze kterých vyhlíží kořist. Výběr potravy je různorodý v závislosti na nabídce. Hlavním zdrojem potravy jsou hraboši, myši, velký hmyz a pro odchov potomků také žížaly.Čím konkrétním se daní sýčkové živí, lze zjistit sběrem a analýzou jejich vývržků.
Malá lekce němčiny
Německy se sýček řekne: Steinkauz.

Dokumentární film pod názvem Slyšet sýčka o ohroženém sýčkovi obecném, o jeho ochraně, lidech, kteří ho chrání a kteří s ním žijí v těsném sousedství vznikl v rámci projektu Athene, který byl podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj.

projektové materiály

stavební návod na budky

(plakát 2 s., PDF)

leták "mrtvé dřevo"

 

(leták 2 s., PDF)

leták "Odpočívadlo zachraňuje životy"

(leták 4 s., PDF)

pracovní list

 

(8 s., s řešením, PDF)

leták o projektu

 

(8 s., PDF)

leták „Seč“

(leták 2 s., PDF)

Praktická příručka

(brožura 20 s., PDF)

příručka "Ptáci lidských sídel"

(brožura 66 s., PDF)